خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : گناهان ما را بر ما ببخشای و بدی هایمان را از ما بزدای و ما را در حالی بمیران که در زمره ی نیکان باشیم

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گناهان ما را بر ما ببخشای و بدی هایمان را از ما بزدای و ما را در حالی بمیران که در زمره ی نیکان باشیم